የሊሴ የ5 ዓመት የማሻሻያ አቅድ A FIVE-YEAR PLAN FOR THE MODERNIZATION

PLAN QUINQUENNAL DE MODERNISATION DU LGM
jeudi 6 mars 2014
par  Proviseur
popularité : 5%

PLAN QUINQUENNAL

DE MODERNISATION DU LGM

Le Conseil consultatif a demandé à ce qu’un plan budgétaire soit envisagé pour les 5 ans à venir, afin de permettre aux familles de mieux suivre le développement de leur établissement.

C’est pourquoi la direction du LGM a préparé un plan stratégique basé sur des objectifs de modernisation.

Vos élus au Conseil consultatif sont prêts à recevoir vos observations sur ce projet. N’hésitez pas à les contacter en cliquant sur leur nom en page d’accueil du site Internet.

Vos remarques seront analysées lors du Conseil consultatif prévu début avril.

A FIVE-YEAR PLAN FOR

THE MODERNIZATION OF LGM

The Advisory Board has requested a budget plan for the next 5 years, to allow families to better monitor the development of their school.

That is why the LGM management has prepared a strategic plan based on modernization objectives.

Your elected representatives at the Advisory Board are ready to receive your comments on this project. Don’t hesitate to contact them by clicking on their names in the home page of the website.

Your feedback will be analyzed at the next meeting of the Advisory Board scheduled for the beginning of April.

 

የሊሴ 5 ዓመት የማሻሻያ አቅድ

የአማካሪ ቦርዱ ወላጆች የትምህርት ቤቱን መሻሻል በተሻለ መንገድ መቆጣጠር አንዲችሉ የ5 ዓመት የበጀት አቅድ ጠይቋል።

በዚህም ምክንያት የሊሴ ትምህርት ቤት አስተዳደር የማሻሻያ ኣላማዎች ላይ በመመስረት አቅድ አውጥቷል።

ተመራጭ የአማካሪ ቦርዱ በዚህ ስራ ላይ የናንተን ኣስተያየት ለመቀበል ዝግጁ ነው። በድረገፁ ዋና ገፅ ላይ ስማቸዉን በመጫን ሃሳብ ለመስጠት ይችላሉ ያቀረባችሁትን ሃሳብ አና አስተያየት በመጋቢት ወር አማካሪ ቦርዱ